Başvurular

Orman Genel Müdürlüğü’nde Çalışmak İsteyenler! 47 Personel Alımı İçin Son 9 Gün!

Orman Genel Müdürlüğü’nde Çalışmak İsteyenler! 47 Personel Alımı İçin Son 9 Gün!, iş başvuruları bölümünde Orman Genel Müdürlüğü’nde Çalışmak İsteyenler! 47 Personel Alımı İçin Son 9 Gün! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Orman Genel Müdürlüğü’nde Çalışmak İsteyenler! 47 Personel Alımı İçin Son 9 Gün! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Orman Genel Müdürlüğü’nde Çalışmak İsteyenler! 47 Personel Alımı İçin Son 9 Gün!

Orman Genel Müdürlüğü’nden mühim bir açıklama geldi. Açıklamaya göre 47 personel alınacak. Sözleşmeli olarak kabul edilecek olan ilan için son başvuru tarihi 20 Ekim 2021 olarak belirlendi. http://isealim.ogm.gov.tr adresinden şartlara uyan adayların başvurularını kabul edecek olan Orman Genel Müdürlüğü 47 personel alım ilanının şartları…

GENEL ŞARTLAR

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde gösterilen genel şartları taşımak,

2 – Başvuruda bulunan adayların durumunun; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında bulunan: “Böylelikle istihdam edilenler, hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kuramlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

Ek-1’de bulunan anlaşmali personel pozisyonlarına yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar ile ilgili 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında bulunan hükümlerin uygulanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında gösterilen Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilen istisnalar kapsamına girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.

3- Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge gerçekleştirdiği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak vazifeye başlatılmış olsalar bile” anlaşmaleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve idare aracılığıyla kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

4- Adaylar başvuru tarihinin son günü (20/10/2021) itibariyle Genel ve Özel şartlarda gösterilen şartların tamamını sağlıyor olması gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR

1 – 2020 yılı KPSS (B) grubu olmak üzere KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak,

2- Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olanlardan Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuranlar için;

-En az B sınıfı ehliyete sahip olmak,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu