Başvurular

Otobüs Şoförlüğü Yapmak İsteyenler! Çankırı Belediyesi Şartları Yayınlandı

Otobüs Şoförlüğü Yapmak İsteyenler! Çankırı Belediyesi Şartları Yayınlandı, iş başvuruları bölümünde Otobüs Şoförlüğü Yapmak İsteyenler! Çankırı Belediyesi Şartları Yayınlandı ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Otobüs Şoförlüğü Yapmak İsteyenler! Çankırı Belediyesi Şartları Yayınlandı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Otobüs Şoförlüğü Yapmak İsteyenler! Çankırı Belediyesi Şartları Yayınlandı

Çankırı Belediyesi yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. 1 Otobüs şoför alımı yapacak olan Çankırı Belediyesi KPSS sınavından en az 55 puan alan adayları alacağını dile getirdi. Resmi internet sitesinde yayına giren ilana göre Çankırı Belediyesi 18.10.2021–20.10.2021 tarihleri içinde başvuruları kabul edecek. İşte otobüs kaptanlığı personel alımı şartları…

1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan  edilen  memur  kadrosuna  atanmak  için  başvuracak  adayların,  657  sayılı  Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a)Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile,  devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  Anayasal  düzene  ve  bu  düzenin  işleyişine  karşı  suçlar, zimmet,  irtikap,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas, ihaleye   fesat   karıştırma,   edimin   ifasına   fesat   karıştırma,   suçtan   kaynaklanan   mal   varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
ç)  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  saygınlığıyla;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
d)  Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  akıl  hastalığı  yahut  bedensel  engeli bulunmamak,
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a)İlan edilen Şoför kadroları için, mezun olunan okul saygınlığıyla öğrenim şartını taşımak ve bu  öğrenimle  alakalı  olarak  2020  yılı  Kamu  Personel  Seçme  Sınavından  (KPSS)  alım  yapılacak kadroların karşısındaki puan çeşitlerinden, gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak,
b)Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
d) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik bölümünde gösterilen en az D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu