Başvurular

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı Başladı! Sağlık Personelleri…

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı Başladı! Sağlık Personelleri…, iş başvuruları bölümünde Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı Başladı! Sağlık Personelleri… ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı Başladı! Sağlık Personelleri… ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Pamukkale Üniversitesi Personel Alımı Başladı! Sağlık Personelleri…

Pamukkale Üniversitesi yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. Hemşire, röntgen teknisyeni, sağlık teknikeri gibi birden fazla alanda alım yapacak olan Pamukkale üniversitesi, 28 Eylül 2021 tarihine kadar www.pau.edu.tr adresinden çevrim içi olarak adayların başvurularını kabul edeceğini açıkladı. Adayların yerine getirmeleri beklenen istihdam şartları nelerdir?

GENEL ŞARTLAR:

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde gösterilen genel şartları
taşımak.
3- 657 sayılı Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut yahut akıl hastalığı bulunmamak.
4- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar ve kamu görevine iadesi
reddedilenler başvuruda bulunamaz.
5- Askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak./Askerlik hizmetini yapmış olmak veya muaf olmak.
6- 2020 yılı KPSS (B) grubu (KPSS(P3), KPSS (P93), KPSS(P94)) sınav sonuç belgesine
sahip olmak.
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
8- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
9- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince anlaşmali olarak
istihdam edilenler hizmet anlaşmasine aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca
anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu kararı ile
tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden bu yana 1
(bir) yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
10- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe
alınması yönünden gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan bilinmesi,
işe alınma yönünden gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet anlaşmasi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11-17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince anlaşma yapmaya hak kazanan adaylar
ile ilgili arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden anlaşma
imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu