Başvurular

Polis Olmak İsteyenler! PMYO 2500 Alım Yapacak!

Polis Olmak İsteyenler! PMYO 2500 Alım Yapacak!, iş başvuruları bölümünde Polis Olmak İsteyenler! PMYO 2500 Alım Yapacak! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Polis Olmak İsteyenler! PMYO 2500 Alım Yapacak! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Polis Olmak İsteyenler! PMYO 2500 Alım Yapacak!

Resmi internet adresinden yayına giren ilana göre PMYO, 2021-2022 eğitim öğretim yılı için (2.000) erkek, (500) kadın olmak üzere toplam 2.500 öğrenci alımı yapıldığını açıkladı. 13-27 Ağustos 2021 tarihleri içinde http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak başvurularını gerçekleştirecek olan adaylar içinde başarılı olanlar 7.465 TL maaş ile polis memuru olabilecek.

ARANAN ŞARTLAR

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Lise ve dengi okul mezunu olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi aracılığıyla yapılan 2021 Yükseköğretim
Kurumları Sınavı TYT puan türünden en az (250.000) ham taban puan ve üzeri puan alanlar,
şehit ve vazife malulü olanların eş ve çocuklarından ise 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları
Sınavı TYT puan türünden en az (200.000) ham taban puan ve üzeri puan almış olmak. (NOT:
Emniyet Teşkilatında çalışan yahut Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları
bu bağlamda yer almamaktadır.)

ç) 18 yaşını bitirdiktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki
yaş dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldığı yılın ekim ayının ilk günü saygınlığıyla (1 Ekim
2021) 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi saygınlığıyla (01 Ocak 2021)
26 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1996 – 01 Ekim 2003 tarihleri içinde doğmuş
olmak),

d) Bayanlar için 162 cm. erkekler için 167 cm. den kısa boylu olmamak, beden kitle
indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) içinde olmak,

e) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde tespit edilen koşulları
taşımak,

f) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına
fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde
bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü
eserleri, kayıt edildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu
yahut ikazcı madde sebebiyle, ile ilgili herhangi bir adlî yahut idarî soruşturma yahut
kovuşturma sürdürmekte olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak yahut bu
işler sebebiyle hüküm giymemiş olmak.

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen
süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar
verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış yahut hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm
olmamak yahut bu suçlardan dolayı sürdürmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma
bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak.

ğ) Geçici kayıt tarihi saygınlığıyla herhangi bir siyasî partiye yahut siyasi partilerin yan
kuruluşlarına üye bulunmamak.

h) Alkol, uyuşturucu yahut ikazcı madde kullanımı sebebiyle tedavi görmüş yahut
görüyor olmamak,

ı) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

i) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından
çıkarılmamış olmak.

j) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

k) Silah taşımaya yahut silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu