Başvurular

Rekabet Kurumundan Beklenen Açıklama! Rekabet Uzmanları Alınacak!

Rekabet Kurumundan Beklenen Açıklama! Rekabet Uzmanları Alınacak!, iş başvuruları bölümünde Rekabet Kurumundan Beklenen Açıklama! Rekabet Uzmanları Alınacak! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Rekabet Kurumundan Beklenen Açıklama! Rekabet Uzmanları Alınacak! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Rekabet Kurumundan Beklenen Açıklama! Rekabet Uzmanları Alınacak!

Rekabet kurumu, kurumun temel görevi olan haksız rekabet durumlarında piyasanın kontrolünü ve denetimini sağlamak ve gerektiğinde bu hususta müeyyideler uygulamak görevlerini gerçekleştiren personeli olacak olan sınavla 25 rekabet uzmanı alacak. Sınava katılmak isteyen adaylar 08.10.2021 – 12.11.2021 tarihleri içinde https://www.rekabet.gov.tr sitesinden başvurularınızı uygulayabilirsiniz.

SINAVA KATILMA KOŞULLARI

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde bulunan genel şartları taşımaları,
2) 4054 sayılı Kanunun 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan fakülte ve bölümler ile Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 7 nci maddesinde sayılan ve yukarıda gösterilen yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla kabul gören yurtiçindeki yahut yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmaları,
3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmaları,
4) Görevini devamlı yapmalarına engel olabilecek bir hastalıklarının bulunmaması,
5) Son başvuru tarihi itibariyle 2020 – 2021 Kamu Personel Seçme Sınavlarından:
a) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için; KPSS P14, KPSS P15, KPSS P16, KPSS P24, KPSS P25, KPSS P26 KPSS P27, KPSS P28, KPSS P31 yahut KPSS P36 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (500) kişi içinde bulunmaları,
b) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için; KPSS P4, KPSS P5 KPSS P6 yahut KPSS P7 puan türlerinin herhangi birinden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (400) kişi içinde bulunmaları,
c) Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için; KPSS P1 yahut KPSS P2 puan türünden en az (80) puan almaları ve başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı (300) kişi içinde bulunmaları
Gerekmektedir.
Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliğinin 9 uncu madde çerçevesinde, son sıradaki adaylarla aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilir.

SINAVLAR
Giriş sınavı yazılı ve sözlü sınav olmak üzere iki etapta gerçekleştirilecektir.
1- Yazılı Sınav: Sınav 27 Kasım 2021 Cumartesi günü Ankara’da yapılacaktır. Sınav yeri, saati ile sınava katılmaya hak kazanan adayların isimleri Kurum internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava ilişkin bilgiler adayların elektronik posta adreslerine ve cep telefonlarına mesaj olarak gönderilecek olup, sıralamaya giremeyen adaylara herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.
Sınav Konuları: Genel kültür ve genel yetenek, alan bilgisi ve yabancı dil bilgisi sorularından meydana gelir ve aşağıdaki konuları kapsar:
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Genel) kadrosu için: İktisat, Hukuk, İşletme ve Yabancı Dil.
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Hukuk) kadrosu için: Hukuk, İktisat ve Yabancı Dil.
Rekabet Uzman Yardımcılığı (Bilişim) kadrosu için: Bilişim, Hukuk ve Yabancı Dil.
-İKTİSAT: Mikro İktisat, Makro İktisat, Sanayi İktisadı, Ekonometri, İstatistik.
-HUKUK: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İdare Hukuku, Ceza Hukuku, Bilişim Hukuku.
-İŞLETME: İşletme İktisadı, İşletme Yönetimi, Muhasebe, Finans, Üretim, Pazarlama.
-BİLİŞİM: Yazılım, Ağ, Siber Güvenlik, Adli Bilişim, Veri Bilimi, Veritabanları ve Bilgi Sistemleri, Bilişim Hukuku.
– YABANCI DİL: İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden biri.
Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için genel kültür ve genel yetenek ile alan bilgileri konularından 100 tam puan üzerinden hemen hemen en az 70 puan alması gerekir.

2- Sözlü Sınav: Sınav komisyonu başkanı ve üyeleri aracılığıyla, Yönetmelikte tespit edilen kriterlere göre her adaya 100 tam puan üzerinden ayrı ayrı puan verilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, Komisyon Başkan ve Üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik hemen hemensının en az 70 olması şarttır.
Yazılı sınavın ağırlığı % 60, sözlü sınavın ağırlığı % 40 olup, yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan adayların her sınav aşamasında elde ettikleri puanların ağırlıklı hemen hemensı alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir ve nihai başarı sıralaması yapılır. Başarı puanlarının eşit olması durumunda yazılı sınav puanı yüksek miktarda olan adaya öncelik tanınır.
Sınavlarda başarılı olan adaylardan sonuç başarı sıralamasına göre ilan edilen kadro sayıları ikaznca toplam (60) insana kadar Rekabet Uzman Yardımcısı atanacaktır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu