Başvurular

Sahil Güvenlik Duyurdu! 300 Personel Alınacak! Başvuru Şartları…

Sahil Güvenlik Duyurdu! 300 Personel Alınacak! Başvuru Şartları…, iş başvuruları bölümünde Sahil Güvenlik Duyurdu! 300 Personel Alınacak! Başvuru Şartları… ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Sahil Güvenlik Duyurdu! 300 Personel Alınacak! Başvuru Şartları… ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Sahil Güvenlik Duyurdu! 300 Personel Alınacak! Başvuru Şartları…

Sahil Güvenlik komutanlığı açıkladı. 300 askeri personel alacak olan Sahil Güvenlik Komutanlığı iş arayan adayları sevindirdi. 21- 30 Eylül 2021 tarihleri içinde başvuruları https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusuinternet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tradresi üzerinden ilan edilecektir. Başvuru ayrıntı kısmı…

Başvuru Şartları

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az lise mezunu olmak,

c. 2021 senesinin Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve ardından doğmuş olanlar başvurabilir),

ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er yahut anlaşmali erbaş/er olarak yapmış yahut yapıyor olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (21 Eylül 2016 tarihi ve ardından terhis olanlar),

e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik aracılığıyla Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’te bulunan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip anlaşma süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve ardından doğmuş olanlar başvurabilir),

Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte anlaşma zamanını doldurmuş ve anlaşmasini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2021 senesinin Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve ardından doğmuş olanlar başvurabilir), g. Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında önceden subay (yedek subay dahil), astsubay (yedek astsubay dahil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı aracılığıyla sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi etapta olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir)

 

h. Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın anlaşmasi feshedilenler ile kendi isteği ile anlaşmasini yenilemeyenler yahut ayrılanlar, alakalı mevzuattaki şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er Yönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı aracılığıyla sorgulatılmakta, anlaşmaleri kendi kusurlarından dolayı feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi etapta olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir,

ı. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülakat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca tespit edilen kontenjana girmek,

i. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu yanıtlanmak,

j. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa yahut zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş yahut ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak, taksirli suçlar sebebiyle altı ay yahut daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm olmamak,

k. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılması karar verilse yahut affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI UZMAN ERBAŞ ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın yahut erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı yahut şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir yahut üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanununun 148’inci maddesinde yazılı suçlardan mahkum olmamak,

l. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

m. Sağlık durumunun (TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine göre) uzman erbaşlığa uygun olduğunu, sevk edilecekleri tam teşekküllü hastanelerden alacağı raporla ispatlamak, bunun bunun yanında branş ayrıntı kısmına göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; gönderildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden bu yana 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye gönderildikleri tarihten bu yana 1 ay içinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

n. Alım yapılacak branş için tespit edilen yeterliliğe sahip olmak (1’inci maddede bulunan tablodaki kaynakları karşılamak),

o. En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-12’de bulunan boy ve kilo oranları tablosunda gösterilen değerler içinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.).

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu