Başvurular

Samsun Belediyesi Personel Alımları Başladı! Bir Çok Alanda Memur Alımı Şartları Duyuruldu!

Samsun Belediyesi Personel Alımları Başladı! Bir Çok Alanda Memur Alımı Şartları Duyuruldu!, iş başvuruları bölümünde Samsun Belediyesi Personel Alımları Başladı! Bir Çok Alanda Memur Alımı Şartları Duyuruldu! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Samsun Belediyesi Personel Alımları Başladı! Bir Çok Alanda Memur Alımı Şartları Duyuruldu! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Samsun Belediyesi Personel Alımları Başladı! Bir Çok Alanda Memur Alımı Şartları Duyuruldu!

Samsun Belediyesi, İş arayan vatandaşlar için yeni bir iş ilanı açıklamasu yaptı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre; Mühendis, şehir ve bölge planlayıcısı, zabıta memuru gibi birden çok alanda memur alımı yapacak. Samsun Bafra Belediyesi 27 memur alacak. Son başvuru tarihi 12 Kasım 2021 olarak belirlendi.

Genel Şartlar

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan dilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Özel Şartlar

a) İlan edilen unvanlar için son kez mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında gösterilen puan çeşitlerinden, asgari KPSS puanını almış olmak,

 

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen şartların bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde bulunan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu