Başvurular

Şartları Belli Oldu! 54 Sözleşmeli Personel Alınacak! Son Başvuru Tarihi 29 Ekim!

Şartları Belli Oldu! 54 Sözleşmeli Personel Alınacak! Son Başvuru Tarihi 29 Ekim!, iş başvuruları bölümünde Şartları Belli Oldu! 54 Sözleşmeli Personel Alınacak! Son Başvuru Tarihi 29 Ekim! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Şartları Belli Oldu! 54 Sözleşmeli Personel Alınacak! Son Başvuru Tarihi 29 Ekim! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Şartları Belli Oldu! 54 Sözleşmeli Personel Alınacak! Son Başvuru Tarihi 29 Ekim!

 

GENEL KOŞULLAR

A-Başvuru yapacak adaylarda, öğrenimle alakalı koşullar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesindeki genel şartlar aranır.

B- Daha önceden kurumumuzda çalışırken kurumumuzca iş akdi fesih edilenlerle, kendi isteği ile görevinden istifa edenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

C- KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için 2020 KPSSP3, ön lisans mezunları için 2020 KPSSP93, lise mezunları için ise 2020 KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

D- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istediğimiz belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, anlaşmaleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

E- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/yahut değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

ÖZEL ŞARTLAR

1- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında bulunan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.

2- KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93, lise düzeyi için KPSS94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.

 

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumlundan, emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

4- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, “anlaşmali olarak istihdam edilenler, hizmet anlaşmasine aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kuramların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü ikaznca başvuruları kabul edilmeyecektir.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu