Başvurular

Tarım ve Orman Bakanlığı Duyurdu! 118 İşçi Alım Şartları Nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı Duyurdu! 118 İşçi Alım Şartları Nelerdir?, iş başvuruları bölümünde Tarım ve Orman Bakanlığı Duyurdu! 118 İşçi Alım Şartları Nelerdir? ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Tarım ve Orman Bakanlığı Duyurdu! 118 İşçi Alım Şartları Nelerdir? ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Tarım ve Orman Bakanlığı Duyurdu! 118 İşçi Alım Şartları Nelerdir?

Tarım ve Orman Bakanlığı, iş arayanlar için yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. Belirsiz süreli anlaşmali 118 personel alımı yapacak olan Bakanlık, Başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden online olarak 20.09.2021 – 24/09/2021 tarihleri içinde kabul edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı 118 personel alımı ilan ayrıntı kısmı…

GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarının alakalı disiplin mevzuatı ikaznca görevinden yahut meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanların başvuruları kabul edilmeyecektir,

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak,

5)İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını aşmamış olmak,

6)Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak),

7) Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il/ilçe düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, bireylerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

8) Özel şartlarda gösterilen eğitim düzeyi ve belgelere ilanın yayımlandığı gün saygınlığıyla sahip olmak,

9) Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır,

10) Alınacak işçilerin deneme süresi 90 (doksan) gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir,

11) Adaylar gece çalışması, vardiyalı çalışma düzenini, tarımsal faaliyet ve hayvan bakımı işlerinde görevini yerine getirmeye engel alerjik rahatsızlığı olmadığını ve idarenin unvanına uygun vereceği diğer işleri yapmayı kabul etmiş sayılır,

12) Görevini devamlı yapmasına engel olacak bedenen, aklen ve ruhen sağlık problemi olmadığını belgelemek (Kura sonucu yerleşen ve atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu