Başvurular

Tarsus Üniversitesi personel alımı yapıyor 2022

Tarsus Üniversitesi personel alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Tarsus Üniversitesi personel alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Tarsus Üniversitesi personel alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Tarsus Üniversitesi personel alımı yapıyor

Mersin ilimizde bulunan Tarsus Üniversitesi yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde anlaşmali personel alımı yapacağını açıkladı. Tarsus Üniversitesi ilan kapsamı içinde 60 personel alımı yapacaktır. Üniversite ilan kapsamı içinde büro personeli, mühendis, tekniker, teknisyen, destek personeli alımı gerçekleştirecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve tarihleri ile ilgili bilgiler yazımız devamında bulunmaktadır.

Tarsus Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İlanı 2019

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar

Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına ikaznca Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 2018 KPSS(B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda gösterilen pozisyonlara anlaşmali personel alınacaktır.

Başvuracak adaylarda aşağıdaki gösterilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde gösterilen genel şartlar aranacaktır. Lisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, Ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2018 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Ayrıca deneyim şartı istediğimizlerin çalışma süreleri değerlendirilecektir.

İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istediğimiz belgeler ile birlikte Üniversitemiz Genel Sekreterliğine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. İlanda bulunan pozisyonlardan yalnızca birine müracaat edilecektir. Posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47.maddesinin 5.fıkrası (a/2) bendi ile eklenen hüküm ikaznca, anlaşmali(4/B) olarak istihdam edilenler, hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarınca anlaşmalerinin feshedilmesi yahut anlaşma dönemi içinde Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmayi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden bu yana bir yıl geçmedikçe kurumların anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Gerçeğe aykırı belge verdiği yahut beyanda olduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare aracılığıyla kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir. Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asil ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz web sayfası açıklamalar bölümünde ilan edilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan güvenlik soruşturmaları olumlu neticelendiğı takdirde vazifeye başlatılacaklardır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde bulunacağından, alakalılere bunun bunun yanında tebligat yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

  • Başvuru formu (Üniversitemiz Web Sayfasından Ulaşabilirsiniz)
  • 2018 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
  • Diploma Fotokopisi
  •  Kimlik Fotokopisi
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet) (Her bir form tek sayfa olacak biçimde ve bilgisayar ortamında doldurulacaktır. (Üniversitemiz Web Sayfasından Ulaşabilirsiniz)
  • Özel şartlarda istenen diğer belgeler ( Sürücü belgesi, Çalışma süresi. vs)
UNVANI ADET ÖĞR.

DURUMU

ARANILAN ÖZEL NİTELİKLER
Büro

Personeli

1 Lisans Gazetecilik, Gazetecilik ve Halkla İlişkiler, Basım ve Yayımcılık, Basın ve Yayın, Basın ve Yayımcılık, Basın Yayın lisans programlarının birinden mezun olmak. (4275)
Büro

Personeli

1 Lisans İletişim, İletişim Bilimleri, İletişim Sanatları, İletişim Tasarımı, İletişim Tasarımı (Multimedya), İletişim ve Tasarım, İletişim Tasarımı ve Yönetimi lisans programlarının birinden mezun olmak.(4273)
Büro

Personeli

1 Lisans Grafik, Grafik Sanatlar, Fotograf ve Grafik Sanatlar(Grafik), Grafik Sanatları, Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım lisans programlarının birinden mezun olmak.(4237)
Büro

Personeli

3 Lisans İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Muhasebe-Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon lisans programlarının birinden mezun olmak.(4431)
Büro

Personeli

3 Lisans Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak.(4421)
Büro

Personeli

5 Lisans Maliye, Muhasebe ve Maliye yahut Maliye-Muhasebe lisans programından mezun olmak.(4459)
Büro

Personeli

1 Lisans İstatistik lisans programından mezun olmak.(4525)
Büro

Personeli

4 Önlisans Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak. (3179)
Büro

Personeli

2 Önlisans Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İletişim ve Halkla İlişkiler önlisans programlarının birinden mezun olmak.(3391)
Büro

Personeli

4 Önlisans Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama önlisans programlarının birinden mezun olmak (3249)
Mühendis 2 Lisans İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak. (4669)
Mühendis 1 Lisans Makine Mühendisliği/Makine Mühendisliği yahut Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. (4639)
Mühendis 1 Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği yahut Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak. (4611)

Alanında en az 5 yıl çalışmış olmak.

Mühendis 1 Lisans Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak. (4531)
Tekniker 1 Önlisans İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. (3225)
Tekniker 1 Önlisans Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. (3293)
Tekniker 1 Önlisans İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak. (3235)
Tekniker 1 Önlisans Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine, Termik Santral Makineleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. (3366)
Tekniker 1 Önlisans Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak. (3319)
Teknisyen 1 Meslek

Lisesi

Elektrik-elektronik teknolojisi alanı ve dalları mezunu olmak. (2023/6013)
Teknisyen 1 Meslek

Lisesi

Makine Teknolojisi Alanı ve Dalları Mezunu Olmak.(2061/6033)
Teknisyen 1 Meslek

Lisesi

İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları Mezunu Olmak. (2051/6027)
Teknisyen 1 Meslek

Lisesi

Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve Dalları Mezunu Olmak.(2111/6053)
Teknisyen 1 Meslek

Lisesi

Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanı ve Dallarından mezun olmak. (2011/6006)
Destek

Personeli

3 Lise Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. (2001)

En az 5 yıllık (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

(Bu pozisyona yerleştirilenler şoför olarak çalıştırılacaktır.)

Destek

Personeli

17 Lise Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.

(Bu pozisyonlara yerleştirilenler temizlik personeli olarak çalıştırılacaktır.)

BİLGİ İÇİN

Tarsus Üniversitesi Genel Sekreterliği

Tel: 0324 627 48 04

Bu makalemizde Tarsus Üniversitesi aracılığıyla yapılacak olan personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları gibi konularda geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum blümümüzden dile getirebilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu