Başvurular

TİSKİ memur alımı ilanı yayınlandı 2022

TİSKİ memur alımı ilanı yayınlandı 2022, iş başvuru bölümüzde TİSKİ memur alımı ilanı yayınlandı ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. TİSKİ memur alımı ilanı yayınlandı başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

TİSKİ memur alımı ilanı yayınlandı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü yayınlamış olduğu iş ilanı ile memur alımı gerçekleştireceğini açıkladı. TİSKİ ilan kapsamı içinde mühendis, kimyager, tekniker, teknisyen, VHKİ ve memur alımı yapacaktır. Adaylar ilana 6 Aralık 2018 ile 12 Aralık 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler haberimiz devamındadır.

 • TİSKİ Genel Müdürlüğü Memur Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilenlerin İlanı
 • Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları
 • Sınavın Değerlendirilmesi ve İtiraz İşlemleri

TİSKİ Genel Müdürlüğü Memur Alımı İlanı 2018

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; Genel Müdürlüğümüzün 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, adedi, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve nitelikleri gösterilen 51 adet Memur kadrosuna, Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve Genel Müdürlüğümüz sınav komisyonunca tespit edilen aşağıdaki taban puanlarına göre Genel Müdürlüğümüze müracaat eden adaylar içinden, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 5 katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesinde vazifeye başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2. Başvuru Özel Şartları

 • Memur kadro unvanı için son kez mezun olunan okul itibariyle ilanda gösterilen öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak KPSSP3 için 2018, KPSSP93 için başvuru tarihi itibariyle geçerli olan taban puanı, KPSSP94 için 2018 yılı KPSS taban puanını almış olmak.
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Bütün kadrolar için görev yeri Trabzon genelindeki (tüm ilçeler) hizmet ihtiyacına göre belirlenecektir.
Sınıfı Unvanı Kadro

Derecesi

Adet KPSS

Puan

Türü

KPSS

Taban

Puanı

Niteliği
T.H.S Mühendis 5 6 KPSSP3

(2018)

50 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
T.H.S Mühendis 5 2 KPSSP3

(2018)

50 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
T.H.S Mühendis 5 1 KPSSP3

(2018)

50 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
T.H.S Mühendis 5 2 KPSSP3

(2018)

50 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Elektrik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
T.H.S Mühendis 5 1 KPSSP3

(2018)

50 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
T.H.S Mühendis 5 1 KPSSP3

(2018)

50 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
T.H.S Mühendis 5 1 KPSSP3

(2018)

50 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Harita Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
T.H.S Kimyager 6 2 KPSSP3

(2018)

50 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Kimya Bölümü mezunu olmak
T.H.S Tekniker 7 2 KPSSP93 50 En az iki yıl süreli mesleki yahut teknik eğitim veren yüksekokulların Elektrik Bölümünden mezun olmak.
T.H.S Tekniker 7 1 KPSSP93 50 En az iki yıl süreli mesleki yahut teknik eğitim veren yüksekokulların Harita Bölümünden mezun olmak
T.H.S Tekniker 7 1 KPSSP93 50 En az iki yıl süreli mesleki yahut teknik eğitim veren yüksekokulların Makine Bölümünden mezun olmak
T.H.S Tekniker 7 1 KPSSP93 50 En az iki yıl süreli mesleki yahut teknik eğitim veren yüksekokulların İnşaat Bölümünden mezun olmak
T.H.S Teknisyen 9 1 KPSSP94

(2018)

50 Mesleki yahut Teknik Liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi/ Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü Bölümünden mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesi olmak
T.H.S Teknisyen 9 6 KPSSP94

(2018)

50 Mesleki yahut Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme/Yapı Tesisat Sistemleri Bölümünden mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesi olmak
T.H.S Teknisyen 9 1 KPSSP94

(2018)

50 Mesleki yahut Teknik Liselerin Harita-T apu-Kadastro Bölümünden mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesi olmak
G.İ.H.S V.H.K.İ 7 16 KPSSP3

(2018)

50 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerden mezun olmak, en az (B) sınıfı sürücü belgesi olmak
G.İ.H.S V.H.K.İ 7 1 KPSSP3

(2018)

50 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İstatistik Bölümünden mezun olmak
G.İ.H.S V.H.K.İ 7 1 KPSSP3

(2018)

50 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Ekonometri Bölümünden mezun olmak
G.İ.H.S V.H.K.İ 7 2 KPSSP3

(2018)

50 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme, İktisat, Maliye Bölümünden mezun olmak
G.İ.H.S Memur 7 2 KPSSP3

(2018)

50 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerden mezun olmak.

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Aday aracılığıyla doldurulacak olan Başvuru Formu (Genel Müdürlüğümüzden yahut Genel Müdürlüğümüzün web sitesinden temin edilecektir)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu Bilgisayar Çıktısı,
 • Nüfus cüzdanı yahut Kimlik Kartı fotokopisi,
 • Diploma yahut Mezuniyet Belgesi aslı yahut noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
 • Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı yahut noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
 • 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf , (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
 • Erkek adayların askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş yahut yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
 • Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna başvurabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak yahut bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla alakalı ders aldığını belgelemek.
 • İstenilen sürücü belgesinin aslı yahut noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacaktır?

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 06/12/2018 – 12/12/2018 tarihleri içinde saat 17:00′ ye kadar (mesai günlerinde saat 08:00-17:00 içinde), TİSKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim edeceklerdir.

Başvurular şahsen yahut iadeli taahhütlü posta ile yapılabilir. Postadaki gecikmelerden İdaremiz sorumlu tutulamaz. Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, Genel Müdürlüğümüzce değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilenlerin İlanı

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro rakamının 5 (beş) katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 17/12/2018

Pazartesi günü TİSKİ Genel Müdürlüğü web sayfasında ilan edilecektir. Sözlü sınavlar aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi günü devam edilecektir.

Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylar; Genel Müdürlüğümüzce tertip edilen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu ”Sınav Giriş Belgesi” mail ile gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

İlan edilen kadrolar için; Trabzon Büyükşehir Belediyesi Toplantı Salonunda 19/12/2018 Çarşamba günü saat 09:00′ da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır.

Sınav konuları;

 1. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 2. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 3. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 4. Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konuları

Kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

Sınavın Değerlendirilmesi ve İtiraz İşlemleri

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik hemen hemensının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; TİSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenecek ve TİSKİ Genel Müdürlüğü aracılığıyla web sayfasında ilan edilecektir.

Adayların atanmaya esas başarı puanların aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır. En yüksek puandan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri TİSKİ Genel Müdürlüğünün İnternet adresinden ilan edilecek ve listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atanması yapılamaz. Buna benzer durumları tespit edilenleri atama yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesini TİSKİ Genel Müdürlüğü İnternet adresinde ilanından bu yana 7 gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav kurulu aracılığıyla 7 gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu makalemizde TİSKİ aracılığıyla yayına giren memur alımı ilanı ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara TİSKİ iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER TİSKİ HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, tiski hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan tiski açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu