Başvurular

Trabzon Büyükşehir Belediyesi memur alımı yapıyor 2022

Trabzon Büyükşehir Belediyesi memur alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Trabzon Büyükşehir Belediyesi memur alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Trabzon Büyükşehir Belediyesi memur alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Trabzon Büyükşehir Belediyesi memur alımı yapıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi yayınlamış olduğu iş ilanı ile memur alımı yapacağını açıkladı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi memur alımı ilanı kapsamı içinde itfaiye eri ve zabıta memuru alımı gerçekleştirecektir. Adaylar ilana 6 Aralık 2018 ile 12 Aralık 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile diğer ilan ayrıntıları yazımız devamında bulunmaktadır.

 • Trabzon Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı İlanı 2018
 • Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi
 • Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilenlerin İlanı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı İlanı 2018

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, gösterilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.Maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

 • Türk vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
 • Adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli bulunmamak.
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 • Yaptırılacak güvenlik soruşturması neticesinde vazifeye başlamasında bir sakınca bulunmamak.

2-BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

 • İlan edilen İtfaiye Eri kadro unvanı için son kez mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak lise ve dengi okul mezunları için 2018 yılı KPSSP94, ön lisans mezunlarının başvuru tarihi itibariyle geçerli olan KPSSP93, lisans mezunlarının 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak, Zabıta Memuru kadro unvanı için son kez mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak önlisans mezunlarının başvuru tarihi itibariyle geçerli olan KPSSP93, lisans mezunlarının 2018 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavlarına girmiş ve gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • 657 sayılı Kanunun 48′ inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen genel şartların bunun yanında Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık yönünden kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
 • İtfaiye eri ve zabıta memuru kadrosuna atanacaklar için itfaiye ve zabıta teşkilatının ihtiyacına göre tespit edilen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (B) yahut en az (E) sürücü belgesine sahip olmak.
Sınıfı Kadro Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti KPSS Türü KPSS

Puanı

Öğrenim Durumu, Diğer Nitelik ve Şartlar
GİH İtfaiye Eri 8 11 Erkek KPSSP3

(2018)

50 Herhangi Bir Lisans Bölümünden Mezun Olmak ve En Az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
GİH İtfaiye Eri 8 15 Erkek KPSSP3

(2018)

50 Herhangi Bir Lisans Bölümünden Mezun Olmak ve En Az (E) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak
GİH İtfaiye Eri 9 11 Erkek KPSSP93

(Başvuru tarihi itibariyle geçerli olan KPSS Puanı)

50 Herhangi Bir Önlisans Programından Mezun Olmak ve En Az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,
GİH İtfaiye Eri 9 15 Erkek KPSSP93

(Başvuru tarihi itibariyle geçerli olan KPSS Puanı)

50 Herhangi Bir Önlisans Programından Mezun Olmak ve En Az (E) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,
GİH İtfaiye Eri 10 5 Erkek KPSSP94

(2018)

50 Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak ve En Az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,
GİH İtfaiye Eri 10 25 Erkek KPSSP94

(2018)

50 Lise ve Dengi Okul Mezunu Olmak ve En Az (E) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,
GİH Zabıta Memuru 7 26 Kadın / Erkek KPSSP3

(2018)

50 Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Mimarlık ve Mühendislik Fakültelerinin Mimarlık , Şehir ve Bölge Planlama , Elektrik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makine Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Çevre Mühendisliği , Gıda Mühendisliği Bölümlerinden Mezun Olmak ve En Az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,
GİH Zabıta Memuru 7 3 Kadın / Erkek KPSSP3

(2018)

50 Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fakültelerin Veterinerlik Bölümünden Mezun Olmak ve En Az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,
GİH Zabıta Memuru 8 22 Kadın / Erkek KPSSP3

(2018)

50 Herhangi Bir Lisans Programından Mezun Olmak ve En Az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,
GİH Zabıta Memuru 9 17 Kadın / Erkek KPSSP93

(Başvuru tarihi itibariyle geçerli olan KPSS Puanı)

50 Önlisans Düzeyinde Eğitim Veren Yüksek Okulların İnşaat Teknikerliği , Harita Teknikerliği , Makine Teknikerliği ,Elektronik Teknikerliği Programlarından Mezun Olmak ve En Az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,
GİH Zabıta Memuru 10 20 Kadın / Erkek KPSSP93

(Başvuru tarihi itibariyle geçerli olan KPSS Puanı)

50 Herhangi Bir Önlisans Programından Mezun Olmak ve En Az (B) Sınıfı Sürücü Belgesi Sahibi Olmak,

Başvuru Sırasında Adaylardan İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Başvuru Formu, (Kurumumuzdan yada www.trabzon.bel.tr adresinden temin edilecektir.)
 • Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi,
 • Diploma yahut Mezuniyet Belgesi aslı yahut Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.) (1 adet)
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
 • KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • İtfaiye eri ve Zabıta memuru kadrosuna atanacaklar için istediğimiz sürücü belgesinin aslı yahut Noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • 2 Fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Başvuru Yeri, Tarihi, Şekli ve Süresi

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için ;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istediğimiz diğer belgelerle birlikte 06/12/2018 gününden 12/12/2018 günü saat 17.00’a kadar (mesai günlerinde 08:00-17:00 içinde) Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Eksik bilgi ve belgelerle veya nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile yahut diğer şekillerde yapılan müraacatlar kabul edilmeyecektir.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Kabul Edilenlerin İlanı

T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro rakamının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı 17/12/2018 Pazartesi tarihinde Belediyemiz İnternet adresinde ve ilan panosunda ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara, adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin olduğu “Sınav Giriş Belgesi” mail ile gönderilecektir. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Sınavın Yeri, Zamanı ve Konuları

Trabzon Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gösterilen kadrolar için 19/12/2018 Çarşamba günü saat 09:00 da başlamak üzere sözlü sınav yapılacaktır. Ayrıca İtfaiye Eri için 21/12/2018 Cuma günü saat 09:00 da başlamak üzere uygulamalı sınav yapılacaktır. Sözlü sınav ve uygulamalı sınav aynı gün içinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

Sınav Konuları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
 • Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konuları ile kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesini kapsar.

İtfaiye Eri sınavı; sözlü ve uygulamalı olmak üzere iki bölüm halinde yapılacaktır. Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve kabiliyetin ölçülmesi ile araç kullanımı ve sportif dayanıklılık gibi özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılır. ( Not: Dayanıklılık testine girecek adayların eşofman ve spor ayakkabısı getirmeleri gerekmektedir. )

Sınavın Değerlendirilmesi ve Sonuçlara İtiraz İşlemleri

Zabıta memuru sınavında değerlendirme;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve kabiliyetin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik hemen hemensının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; belediye aracılığıyla yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin İnternet adresinde ilan edilecektir.

İtfaiye eri sınavında değerlendirme;

Sözlü sınav, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile alakalı Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.

Uygulamalı sınav, 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda değerlendirme; sınavın sözlü bölümünün %40’ı, uygulamalı bölümünün %60’ı alınarak sınav puanı hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması şarttır.

Adayların atamaya esas başarı puanı, belediye aracılığıyla yapılan sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik hemen hemensı alınmak suretiyle belirlenir ve belediyenin İnternet adresinde ilan edilir.Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek miktarda olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyenin İnternet adresinde ilan edilecek ve listede bulunanlara bunun bunun yanında yazılı tebligat yapılacaktır.

Sınav Komisyonu;

Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu yahut yeterli bulmadığı takdirde sınav açıklamasunda ilan edilenlerin bir kısmını veya hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda olduğu yahut herhangi bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Buna benzer durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç açıklamasunda bulunulacaktır.

Sınav sonuçlarına, başarı listesinin belediyenin İnternet adresinde ilanından bu yana yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu aracılığıyla yedi gün içinde neticelendirılır ve alakalıye yazılı olarak bilgi verilir.

Bu makalemizde Trabzon Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla yapılacak olan memur alımı ile ilgili geniş bir şekilde bilgilere yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren ilanlara Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER MEMUR ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, memur alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan memur alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu