Başvurular

Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı, iş başvurusu bölümünde Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı ile alakalı detaylara yer verdik.. Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

trakya-universitesitrakya-universitesi

GENEL ŞARTLAR

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde gösterilen şartları taşımak
2-Ögretim üyesi disindaki ögretim elemani kadrolarina naklen yahut açiktan yapilan her türlü atamada ALES’den en az 70.0 puan almis olmak
3-Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 50.0 puan yahut Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşkıymetliği kabul gören bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
4-Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen yahut açıktan yapılacak atamalarda aranacak dil puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir
6-Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşkıymetliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

ÜNVAN ŞARTLAR

1-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dâhil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu yahut lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında beş yıl profesyonel olmak
2-Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile alakalı iki yıl profesyonel olmak
3-Lisans mezunu olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak

İSTENEN BELGELER

Adaylar başvurdukları kadro detaylarını içeren dilekçelerini Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Keşan/EDİRNE adresine şahsen yahut posta yolu ile teslim edebileceklerdir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli müracaatlar ile postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacak ve bu durumdaki adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.) Dilekçeleri ekine; lisans diploması, yüksek lisans diploması, lisans not hemen hemensını gösterir transkript , Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Belgesi, Yabancı Dil puanını gösterir belge, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, 1 adet fotoğraf, tecrübeye ilişkin belge ile birlikte var ise alakalı dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.(Söz konusu belgelerin fotokopileri yada çıktıları yeterli gelmektedir.) Dilekçe örneğine http://pdb.trakya.edu.tr/pages/formlar#.UbHf4NJM92Y adresi Formlar alanından ulaşılabilir.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu aracılığıyla tespit edilen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim personelleri, yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında yahut başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamı içinde, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile tespit edilen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.


Share on FacebookShare on Facebook
Tweet about this on TwitterTweet about this on Twitter
Share on LinkedInShare on LinkedIn

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu