Başvurular

Türkiye Enerji, Nükleer Ve Maden Kurumu İş İlanı! Alım Şartları Nedir?

Türkiye Enerji, Nükleer Ve Maden Kurumu İş İlanı! Alım Şartları Nedir?, iş başvuruları bölümünde Türkiye Enerji, Nükleer Ve Maden Kurumu İş İlanı! Alım Şartları Nedir? ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Türkiye Enerji, Nükleer Ve Maden Kurumu İş İlanı! Alım Şartları Nedir? ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Türkiye Enerji, Nükleer Ve Maden Kurumu İş İlanı! Alım Şartları Nedir?

Türkiye enerji, nükleer ve maden araştırma kurumu sürekli olarak işçi alımı ilanı paylaşımı yaptı. 20 kişilik kadro açan Türkiye Enerji, Nükleer Ve Maden Araştırma Kurumu ‘na başvuru yapmak isteyen ve şartlara uyan adaylar başvurularını 26.07.2021 – 30.07.2021 tarihleri içinde İŞKUR İl Müdürlüklerine şahsen yahut www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvurularını yapabilir.

Genel Şartlar:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu haklarından mahrum olmamak,

3. Sınavın son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir nedenle görevinden yahut mesleğinden ihraç
edilmemiş olmak,

6. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapılmış, tecilli yahut muaf olmak)

7. Başvurulan meslek için tespit edilen bir okuldan (bölümden/programdan) son başvuru tarihi
itibariyle mezun olmak ve istediğimiz diğer sertifika/belgelere sahip olmak,

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor
olmak,

9. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu yanıtlanmak,

10. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin
birinci fıkrasında gösterilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu