Başvurular

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işçi alımı yapıyor 2022

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işçi alımı yapıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işçi alımı yapıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işçi alımı yapıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işçi alımı yapıyor

Türkiye İstatistik Kurumu veya bilinen kısa adıyla TÜİK, yayınlamış olduğu iş ilanı ile işçi alımı gerçekleştireceğini açıkladı. TÜİK ilan kapsamı içinde 57 işçi alımı yapacaktır. İlan kapsamı içinde soğuk mutfak aşçısı, tatlı ustası, aşçı yardımcısı, servis elemanı, bulaşıkçı, temizlik personeli alımı gerçekleştirecektir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru tarihleri, başvuru şartları ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler yazımız devamındadır.

 • Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İşçi Alımı İlanı 2019
 • Belge Teslim Tarihi ve Yeri
 • Kura Çekimi Tarihi ve Yeri
 • Mülakat Tarihi ve Yeri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İşçi Alımı İlanı 2019

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığından:

Türkiye İstatistik Kurumu merkez teşkilatı birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve alakalı yönetmelik hükümleri kapsamı içinde İŞ-KUR üzerinden Soğuk Mutfak Aşçısı, Aşçı, Tatlı Ustası, Aşçı Yardımcısı, Servis Elemanı (Garson), Bulaşıkçı ve Temizlik Görevlisi olarak çalıştırılmak üzere sürekli olarak işçi alınacaktır. Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen yahut www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İş yerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak şartları aranır.

SOĞUK MUTFAK AŞÇISI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

 • Soğuk Mutfak Aşçısı olarak en az 5 (beş) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek.
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Aşçı Ustalık Belgesine sahip olmak.
 • MEB onaylı Hijyen Eğitim Belgesine sahip olmak.
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Aşçılık/Yiyecek İçecek Alanının Mutfak Bölümü Mezunu olanların, Aşçı Ustalık Belgesini ibraz etmelerine gerek yoktur.
 • 18 – 40 yaş içinde olmak.
 • İŞ-KUR aracılığıyla bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

AŞÇI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

 • Aşçı olarak en az 5 (beş) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek.
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Aşçı Ustalık Belgesine sahip olmak.
 • MEB onaylı Hijyen Eğitim Belgesine sahip olmak.
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Aşçılık/Yiyecek İçecek Alanının Mutfak Bölümü Mezunu olanların, Aşçı Ustalık Belgesini ibraz etmelerine gerek yoktur.
 • 18 – 40 yaş içinde olmak.
 • İŞ-KUR aracılığıyla bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

TATLI USTASI (Baklava) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

 • Tatlı Ustası olarak en az 5 (beş) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek.
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Aşçı Ustalık Belgesine sahip olmak.
 • MEB onaylı Hijyen Eğitim Belgesine sahip olmak.
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Aşçılık/Yiyecek İçecek Alanının Mutfak Bölümü Mezunu olanların, Aşçı Ustalık Belgesini ibraz etmelerine gerek yoktur.
 • 18 – 40 yaş içinde olmak.
 • İŞ-KUR aracılığıyla bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

AŞÇI YARDIMCISI İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

 • Aşçı yardımcısı olarak en az 2 (iki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek.
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Aşçı Ustalık Belgesine sahip olmak.
 • MEB onaylı Hijyen Eğitim Belgesine sahip olmak.
 • Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Aşçılık/Yiyecek İçecek Alanının Mutfak Bölümü Mezunu olanların, Aşçı Ustalık Belgesini ibraz etmelerine gerek yoktur.
 • 18 – 35 yaş içinde olmak
 • İŞ-KUR aracılığıyla bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

SERVİS ELEMANI (GARSON) İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

 • Servis Elemanı (Garson)olarak en az 2 (iki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek.
 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Garsonluk (Servis) Belgesine sahip olmak,
 • MEB onaylı Hijyen Eğitim Belgesine sahip olmak.
 • Mesleki Teknik Anadolu Liselerinin Yiyecek İçecek alanının Servis Bölümü Mezunu olanların, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Garsonluk (Servis) Belgesini ibraz etmelerine gerek yoktur.
 • 18 – 35 yaş içinde olmak
 • İŞ-KUR aracılığıyla bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

BULAŞIKÇI İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

 • Bulaşıkçı olarak en az 2 (iki) yıllık iş deneyimi istenecek olup, iş deneyimini SGK hizmet dökümü ve çalıştığı işyerinden alınacak çalışma belgesi ile belgelendirmek.
 • En az ilköğretim mezunu olmak.
 • MEB onaylı Hijyen Eğitim Belgesine sahip olmak.
 • 18 – 35 yaş içinde olmak
 • İŞ-KUR aracılığıyla bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

TEMİZLİK PERSONELİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

 • En az lise ve dengi okul mezunu olmak
 • 18 – 35 yaş içinde olmak
 • İŞ-KUR aracılığıyla bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

Belge Teslim Tarihi ve Yeri

İŞKUR aracılığıyla bildirilen nihai listede bulunan adaylar istenen belgeleri 07/01/2019 -11/01/2019 tarihleri içinde Devlet Mah. Necatibey caddesi No: 114 Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı’na elden teslim edeceklerdir. Yukarıda gösterilen tarih aralığında belgelerini teslim etmeyen veya eksik teslim edenler kura çekimine ve sözlü mülakata alınmayacaktır.

Kura Çekimi Tarihi ve Yeri

18/01/2019 tarihinde saat 10.00′ da Devlet Mah. Necatibey caddesi No: 114 Çankaya/ ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında yapılacaktır.

Mülakat Tarihi ve Yeri

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Türkiye İstatistik Kurum Başkanlığı’nın www.tuik.gov.tr İnternet adresinde açıklamalacaktır. Bu açıklama tebliğ mahiyetinde olup, bunun bunun yanında alakalılerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli olarak işçi olarak istihdam edilecektir. Her aday, ilan edilen kadrolardan bir meslek koluna başvuru yapacaktır. Kura usulüne tabi kadrolarda istihdam edilecek sürekli olarak işçiler, İŞ-KUR aracılığıyla bildirilen adaylar içinden Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecektir.

İŞ-KUR aracılığıyla Türkiye İstatistik Kurumuna bildirilen aday listeleri, kura yeri, kura tarihi, kura sonuçları ve diğer her türlü açıklamalar www.tuik.gov.tr İnternet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının alakalı disiplin mevzuatı ikaznca görevinden yahut meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı yahut yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar vazifeye başlatılmayacaktır. Atanmaya hak kazananlardan vazifeye başlamayan yahut atanma şartlarını taşımadığından vazifeye başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar içinden belirlenecektir.

ÇALIŞTIRILACAĞI İL MESLEK ÜN VAN 1 ADEDİ
Ankara SoğJc Mutfak Aşçısı 1
Ankara Aşçı 5
Ankara Tatlı Ustası 1
Ankara Aşçı Yardırası 3
Ankara Servis Eleman (Garson) 7
Ankara [Uiaşık/j 7
Ankara Temizlik Görevlisi 33
TOPLAM 57

Bu makalemizde TÜİK aracılığıyla gerçekleştirilecek olan işçi alımı ile ilgili geniş bir şekilde başvuru bilgilerine yer verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara TÜİK iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER İŞÇİ ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, işçi alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan işçi alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu