Başvurular

Türkiye Maarif Vakfı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Türkiye Maarif Vakfı Uzman Yardımcısı Alım İlanı, iş başvurusu bölümünde Türkiye Maarif Vakfı Uzman Yardımcısı Alım İlanı ile alakalı detaylara yer verdik.. Türkiye Maarif Vakfı Uzman Yardımcısı Alım İlanı ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Türkiye Maarif Vakfı Uzman Yardımcısı Alım İlanı

Türkiye Maarif Vakfın dan Yapılan Resmi Açıklamada Vakfın Merkez Birimlerinde Görevlendirilmek üzere 25 Adet Uzman Yardımcısı Alınacağı Duyuruldu.

Başvuru Şartlarını ve Kriterlerini Yazımızın İçerisinde Bulabilirsiniz.

 

Başvuru Şartları:

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yahut Mavi Kart sahibi olmak,
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3. Türk Ceza Kanunu’nun 53.maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
4. Üniversitelerin örgün eğitim veren ve aşağıda gösterilen dört yıllık fakültelerden mezun olmak,
Teknik Eğitim, Mesleki Eğitim ve Eğitim Fakültelerinin herhangi bir bölümü,
İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, Sosyoloji, İstatistik, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Matematik.
5. 01/01/1992 tarihinde yahut ardından doğmuş olmak,
6. İspanyolca, İngilizce, Fransızca yahut Arapça dillerinden; son beş yıl içinde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aracılığıyla yapılan sınavlardan (YDS, e-YDS ve YÖKDİL) en az 70 (C) puan veya ÖSYM aracılığıyla geçerliliği kabul gören (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik, DELF, DALF, DELE) sınavlardan en az ÖSYM Denklik Tablosunda gösterilen 70 (C) eşdeğer puana sahip olmak yahut yurtdışında alakalı dillerde (İspanyolca, İngilizce, Fransızca yahut Arapça) eğitim veren üniversitelerden mezun olmak,

Başvurularda Tercih Sebebi:

Aşağıda gösterilen hususlar, alakalı alanlarda adayların seçiminde tercih sebebi olarak değerlendirmeye alınacaktır.

1. Ölçme ve Değerlendirme, İstatistik, Eğitim Yönetimi alanlarında yüksek lisans derecesine sahip olmak,
2. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ruhsatına sahip olmak.

Başvuru İşlemleri:

Adayların;

1. Adımda: kariyer.turkiyemaarif.org web sitesine girerek ‘Kullanıcı Kaydı’ butonu üzerinden sisteme üye olmaları ve burada kullanıcı kaydı oluşturduktan sonra sisteme giriş yapmaları,
2. Adımda: Sisteme giriş yaptıktan sonra ‘Yeni‘ ikonundan tüm alanları eksiksiz bir biçimde doldurarak özgeçmişlerini oluşturmaları ve özgeçmişlerini oluştururken ‘Ekli Dosyalar‘ kısmına ilanda gösterilen belgeleri ‘Dosya Tipi’ ile uyumlu bir biçimde eklemeleri ve ‘Kaydet‘ butonu ile özgeçmişlerini kaydetmeleri,
3. Adımda: ‘Yayındaki İş İlanları’ modülünden alakalı ilana başvurmaları ve ‘Başvurumu Tamamla’ ikonunu işaretlemeleri, gerekmektedir.

İstenen Belgeler;

Adayların,

1. E-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesini,
2. Yabancı dil belgesini,
3. Özgeçmişini,
4. Yurt dışında alakalı bölümlerden mezun olan adayların denklik belgelerini,
Pdf halinde, sisteme yüklemeleri ve 25 Nisan 2021 Pazar günü saat 23.59.00’a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir.

*Şahsen yahut posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Eksik belge ve bilgi ile yapılan yahut ilan şartlarının taşınmadığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru Tarihi:

Başvurular; 25/03/2021 – 25/04/2021 tarihleri içinde 25/04/2021 saat 23.59.00’a kadar alınacaktır.

Sınav:

Genel Kültür, Genel Yetenek ve Alan Bilgisini kapsayan ve çoktan seçmeli sorulardan bir araya gelen yazılı sınav ile alakalı geniş bir şekilde bilgiler ön değerlendirme neticesinde ilan şartlarını sağlayan adaylara bildirilecektir.

Adayların, sınava gelirken, ‘Niyet Mektubu’ getirmeleri zorunludur. Niyet Mektubunun aşağıda gösterilen hususlar dikkate alınarak hazırlanması gerekmektedir.

Niyet Mektubu, sınav günü, üzerinde adayın ad ve soyadı ile iletişim detaylarının yazılı olduğu kapalı bir zarf içinde sınav görevlisine teslim edilecektir.
Niyet Mektubunun; adayın eğitim ve iş tecrübesi bağlamında kariyer planlamasını ve bu kariyer sürecinde Türkiye Maarif Vakfına yapabileceği katkılar ile Vakıftan beklentilerini içermesi gerekmektedir.
Niyet Mektubunun, Times New Roman yazı kişiliği kullanılarak 12 (on iki) punto,1,5 (bir buçuk)satır aralığında yazılması ve en az 500 (beş yüz) kelimeden oluşması gerekmektedir.

Mülakat:

Mülakata davet edilecek adayların sıralaması, sınav puanının %85’i ile yabancı dil puanının %15’i alınarak yapılacaktır. Sıralama puanı 70 ve üzerinde olan adaylardan, istihdam edilecek personel rakamının 4 (dört) katı kadar aday, mülakata davet edilecektir.

Sınav ve Mülakat Tarihi:

Sınav ve mülakat İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Tarih ve diğer bilgileri içeren detaylar adaylara ardındandan e-posta yolu ile gönderilecektir.

Diğer Hususlar:

1. Başvurular ile alakalı gerekli şartların sağlanması ve geçerliliği hususunda Değerlendirme Komisyonunun görüşleri esas alınır.
2. Tüm çağrı ve sonuçlar, adaylara e-posta ve/yahut sms ile bildirilir.
3. Başarılı olan adaylar, Vakıf aracılığıyla tespit edilen Maarif Uzman Yardımcısı Yetiştirme Programına tabi tutulurlar.

Bilgi Alma

*Adayların, Türkiye Maarif Vakfı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığının [email protected] adresinden e-posta ile bilgi almaları olabilecekdür.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu