Başvurular

Yargıtay Başkanlığı 38 Personel Alıyor 2022

Yargıtay Başkanlığı 38 Personel Alıyor 2022, iş başvuru bölümüzde Yargıtay Başkanlığı 38 Personel Alıyor ile alakalı ayrıntıları siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik. Yargıtay Başkanlığı 38 Personel Alıyor başvurusu ile alakalı detaylar makalemizde..

Yargıtay Başkanlığı 38 Personel Alıyor

Yargıtay Başkanlığı yayınlamış olduğu iş ilanı kapsamı içinde anlaşmali personel alımı yapacağını açıkladı. Yargıtay Başkanlığı ilan kapsamı içinde destek personeli ( hizmetli ), sıhhi tesisatçı, mühendis, mütercim tercüman alımı gerçekleştirecek. Adaylar ilana 19 Kasım 2018 ile 23 Kasım 2018 tarihleri içinde başvuru yapabileceklerdir. Adaylarda aranan başvuru şartları, başvuru formu ve başvuru tarihleri ile ilana dair diğer geniş bir şekilde bilgiler haberimiz devamında bulunmaktadır.

 • Yargıtay Başkanlığı Personel Alımı İlanı 2018
 • Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?
 • Başvuru Şartları Nelerdir?

Yargıtay Başkanlığı Personel Alımı İlanı 2018

Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Değişik 4. maddesinin (B) fıkrası ikaznca 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Sınav Şartı” başlıklı Ek 2. maddesi gereğince, aşağıdaki tabloda gösterilen anlaşmali pozisyonlara, 2018 yılı KPSS puanı esas alınarak, Başkanlığımızca yapılacak uygulamalı ve/yahut sözlü sınav sonucuna göre personel alınacaktır.

Başvurular Nasıl ve Nereden Yapılacak?

a) Başvuru Tarihi : Başvurular, 19/11/2018 tarihinde başlayıp, 23/11/2018 tarihi mesai bitimi itibariyle(saat 17.00’de) sona erecektir.

b) Başvuru şekli: Başvurular (https://www.turkiye.gov.tr/yargitay-is-basvurusu) İnternet adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacak olup, şahsen yahut posta yoluyla yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

SIRA

NO

POZİSYON İSTENEN

KPSS

PUANI

MEZUNİYET

DURUMU

POZİS

YON

SAYISI

1 Sözleşmeli Destek Personeli(Hizmetli) 2018 yılı KPSS94 Ortaöğrenim 33
Toplam 33
2 Sözleşmeli Teknisyen (Sıhhi Tesisat) 2018 yılı KPSS94 Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak 3
Toplam 3
3 Sözleşmeli Mühendis (İnşaat) 2018 yılı KPSSP3 Yükseköğretim kuramlarının alakalı bölümünden mezun olmak 1
Toplam 1
4 Sözleşmeli Mütercim -Tercüman 2018 yılı KPSSP3 İngilizce Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim bölümlerinden, veya denkliği kabul gören okullardan mezun olmak ve en az B düzeyinde YDS yahut dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak. 1
Toplam 1
GENEL TOPLAM

Başvuru Şartları Nelerdir?

 • 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde gösterilen genel şartlara haiz bulunmak.
 • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • Sözleşmeli Destek Personeli(Hizmetli) ve Sözleşmeli Teknisyen pozisyonları için; Başvurunun son günü olan 23/11/2018 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 23/11/1983 ve sonrası olanlar)
 • Sözleşmeli Mühendis ve Sözleşmeli Mütercim pozisyonu için; Başvurunun son günü olan 23/11/2018 tarihi itibariyle 40 yaşını bitirmemiş olmak. (Doğum tarihi 23/11/1978 ve sonrası olanlar)
 • 2018 yılı KPSS (B grubu) sınavına girmiş olmak ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 65, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 70 puan almış olmak.
 • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre anlaşmali olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet anlaşmasi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle herhangi bir Kurumca anlaşmaleri feshedilenler yahut anlaşma dönemi içinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen istisnalar hariç anlaşmalerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden bu yana bir yıl süreyle Kurumumuzun anlaşmali personel pozisyonlarında istihdam edilmeleri olabilecek değildir.

B- ÖZEL ŞARTLAR ve DİĞER HUSUSLAR;

1-SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (HİZMETLİ) POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

 • KPSS puanları esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere, ilan edilen pozisyon rakamının 10 katı aday çağrılacaktır. Son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu bireylerin tamamı mülakata çağrılacaktır.
 • Mülakat sınavı; Bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade kabiliyeti, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.
 • Adayların aldıkları KPSS puanının % 50’si ile mülakat sınavı puanının % 50’si esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı puanı belirlenecektir.

2- SÖZLEŞMELİ TEKNİSYEN POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

 • Meslek Liselerinin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanının Yapı Tesisat Sistemleri dalından mezun olmak.
 • Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon için, pozisyon rakamının 10 katı aday mülakat sınavına çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu bireylerin tamamı sınava kabul edilecektir.
 • Uygulama sınavı: Meslek ile alakalı teknik ve pratik bilgiyi ölçer nitelikte yapılacaktır.
 • Mülakat sınavı: Mesleki bilgi, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade kabiliyeti, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır.
 • Adayların aldığı KPSS puanının % 30’u, uygulama sınavı puanının %30’u, mülakat sınavı puanının % 40’ı esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı puanı belirlenecektir.

3- SÖZLEŞMELİ MÜHENDİS POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

 • Üniversitelerin dört yıllık lisans eğitimi veren; İnşaat Mühendisliği bölümünden veya bunlara denkliği, Yükseköğretim Kurumlarınca kabul olunan yurt dışı öğretim kurumlarından mezun olmak.
 • İnşaat Mühendisi olarak en az 2 yıl deneyimi olmak (mesleği ile alakalı çalışılan süreler belgelenecek.)
 • Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon için, pozisyon rakamının 10 katı aday çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu bireylerin tamamı mülakat sınavına çağrılacaktır.
 • Başvuru yapan adayların, mesleğiyle alakalı çalışmalarını gösterir belgeleri, başvuru tarihleri içinde fiziki olarak Yargıtay Başkanlığı Personel ve Eğitim Müdürlüğüne, Vekaletler Cad. No:1 Çankaya/ANKARA adresine göndermeleri (şahsen yahut posta yoluyla) gerekmektedir.
 • Mülakat sınavı; Mesleki bilgi, bir konuyu kavrayıp özetleme, muhakeme gücü ve ifade kabiliyeti, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, öz güveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı ile genel yetenek ve genel kültür alanlarından yapılacaktır
 • Adayların aldıkları KPSS puanının % 50’si ile mülakat sınavı puanının % 50’si esas alınarak, yapılacak hesaplama sonucu nihai başarı puanı belirlenecektir

4-SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM POZİSYONUNDA İSTİHDAM EDİLEBİLMEK İÇİN;

 • Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; İngilizce Mütercim-Tercümanlık/Çeviribilim bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul gören yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ve en az B düzeyinde YDS yahut dengi yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 • Akıcı bir dile sahip olmak.
 • Adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon rakamının 10 katı aday mülakat sınavına çağrılacaktır. KPSSP3 puanı eşit olan adayların sıralamasında, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu bireylerin tamamı mülakat sınavına çağrılacaktır.
 • Mülakat sınavı; Mesleki yabancı dil bilgisini ve uygulamayı ölçer nitelikte olacaktır.
 • Adayların aldığı KPSS puanının % 30 u, YDS puanının % 30 u, Mülakat sınav puanının % 40 ı esas alınarak yapılacak hesaplama neticesinde nihai başarı puanı belirlenecektir.

C- TÜM POZİSYONLAR İÇİN BELİRLENEN ORTAK HUSUSLAR

 • Mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adaylardan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması formunu doldurmaları ve bunun bunun yanında açıklamalacak bir tarihte de Başkanlığımıza fiziken teslim etmeleri istenilecektir.
 • Mülakat sınavında başarılı sayılabilmek için, mülakat heyetinin verdiği puan hemen hemensının en az 70 olması gerekmektedir.
 • Sonuçlar www.yargitay.gov.tr İnternet adresinden açıklamalacaktır.
 • Atanmaya hak kazandığı halde verilecek zaman zarfında vazifeye başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır.
 • Aranılan şartları taşımadığı yahut gerçeğe aykırı beyanda olduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu konuların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek alakalıler ile ilgili genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
POZİSYON ÖĞRENİM DURUMU MESLEKİ TECRÜBESİ BRÜT ÜCRET (01/07/2018)
SÖZLEŞMELİ

DESTEK

PERSONELİ

(HİZMETLİ)

LİSE VE DENGİ 5 YILDAN AZ 2.485,08
5 – 10 YIL ARASI 2.523,04
SÖZLEŞMELİ

MÜHENDİS

LİSANS 5 YILDAN AZ 4.438,25
5-10 YIL ARASI 4.539,31
SÖZLEŞMELİ MÜTERCİM -TERCÜMAN LİSANS 0-3 YIL ARASI 3.263,09
3-5 YIL ARASI 3.679,65
5 YILDAN FAZLA 3.872,93
SÖZLEŞMELİ

TEKNİSYEN

MESLEK LİSESİ 5 YILDAN AZ 2.784,48
5 – 10 YIL ARASI 2.860,38

Yukarıda gösterilen ücretler brüt ücretler olup, bu sayılara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve yasal kesintiler yapıldıktan sonra net ücretler belirlenmektedir. Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden sınava girerek en az (B) düzeyinde belge getirmeyenlerin anlaşmaleri feshedilir.

Mesleki tecrübenin belirlenmesinde 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu yahut aynı Kanunun 4/B maddesi ile 399 sayılı KHK’ye tabi anlaşmali statüdeki hizmetler ile SSK’na tabi olarak özel sektörde Mütercim-Tercüman olarak geçirdiği belgelenen hizmet süreleri esas alınır.

Mütercim-Tercümanlık bölümü mezunlarından Yabancı Dil Sınavına (YDS) göre (A) düzeyinde dil bildiğini belgelendirenlerin tavan fiyatları, mesleki tecrübeye göre tespit edilen tavan fiyatların %10’u oranında artırılarak tespit edilir.

İLETİŞİM: Tel: 416 02 81

Bu makalemizde Yargıtay Başkanlığı aracılığıyla yapılacak olan personel alımı ilanı ile ilgili başvuru formu, tarihleri ve şartları ile ilgili geniş bir şekilde bilgiler verdik. Konu ile ilgili soru, sorun veya görüşlerinizi yorum bölümümüzden dile getirebilirsiniz. Ayrıca kurum aracılığıyla yayına giren tüm ilanlara Yargıtay Başkanlığı iş ilanları sayfasından varabilirsiniz.


DİĞER PERSONEL ALIMI HABERLERİNİ ÖNCE SİZE GÖNDERELİM!

Devlette.com, personel alımı hususunda tüm yeni haberleri ve açıklamaları çok yakında zamandan anlık olarak takip etmektedir ve bu bildiriler ilk kez bu sitede yayınlanmaktadır. Bu nedenle devlette.com’un paylaştığı haberleri takip etmeniz ve bi hayli hızlı adım atmanız yararınıza olacaktır. Devlette.com’dan yapılan personel alımı açıklamalarını ve haberlerini en önce siz almak istiyorsanız aşağıdaki kanallardan bize abone olabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu