Başvurular

Zabıt Katibi Alımları Başladı! Yüksek Seçim Kurulu Duyurdu! Şartları Nelerdir?

Zabıt Katibi Alımları Başladı! Yüksek Seçim Kurulu Duyurdu! Şartları Nelerdir?, iş başvuruları bölümünde Zabıt Katibi Alımları Başladı! Yüksek Seçim Kurulu Duyurdu! Şartları Nelerdir? ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Zabıt Katibi Alımları Başladı! Yüksek Seçim Kurulu Duyurdu! Şartları Nelerdir? ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Zabıt Katibi Alımları Başladı! Yüksek Seçim Kurulu Duyurdu! Şartları Nelerdir?

Yüksek Seçim Kurulu açıkladı. Peki çok ilden zabıt katibi alımı yapılacak. Başvurular 07.10.2021 tarihinde saat 09.00’da başlayıp, 18.10.2021 tarihinde mesai bitimi itibariyle Yüksek Seçim Kurulu resmi internet sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) sona erecektir. Şartlara uyan zabıt katibi adaylarının kabul edileceği ilanın genel ve özel şartları nelerdir?

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde gösterilen;
– Türk vatandaşı olmak,
– İlk kez Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde
657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaşşartını taşımak,
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
– Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık
suçlarından mahkum olmak,
– Askerlik durumu yönünden; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş yahut yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
– 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans
mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan çeşitlerinden en az
70 puan almış olmak,

Özel Şartlar

– Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ve Zabıt Katibi kadrolarına atanabilmek için; en
az lise yahut dengi okul mezunu olmak,
– Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) Enaz lise yahut dengi okulmezunu olmak,
2) Geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu