Başvurular

Zabıta Olmak İsteyen Vatandaşlar! Beylikdüzü Belediyesine Başvurmak İçin Son Gün Yarın!

Zabıta Olmak İsteyen Vatandaşlar! Beylikdüzü Belediyesine Başvurmak İçin Son Gün Yarın!, iş başvuruları bölümünde Zabıta Olmak İsteyen Vatandaşlar! Beylikdüzü Belediyesine Başvurmak İçin Son Gün Yarın! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Zabıta Olmak İsteyen Vatandaşlar! Beylikdüzü Belediyesine Başvurmak İçin Son Gün Yarın! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Zabıta Olmak İsteyen Vatandaşlar! Beylikdüzü Belediyesine Başvurmak İçin Son Gün Yarın!

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci fıkrasının (A) bendinde gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a.  Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c.  Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e.  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f.  İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
a.  İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son kez mezun olunan okul itibariyle öğrenim  şartlarını  taşımak  ve  bu  öğrenimle  alakalı  olarak  2020  KPSS  (B)  grubu  sınavına  girmiş olmak ve alakalı puan türünden yukarıda tabloda gösterilen asgari puanı almış olmak,
b. Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   yahut   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c.  657  sayılı  Kanunun  48  inci  maddesinin  (A)  fıkrasında  gösterilen  şartların  yanı  sıra Belediye  Zabıta  Yönetmeliğinin  13/A  maddesinde  yer  alan  özel  şartlara  göre  zabıta  memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak  kaydıyla  erkeklerde  en  az  1.67  metre,  kadınlarda  en  az  1.60  metre  boyunda  olmak  1 metreden  fazla  olan  kısmı  ile  kilosu  içinde  (±)  10  kg.’ dan  fazla  fark  olmamak.  Boy  ve  kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak, e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik bölümünde gösterilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu