Başvurular

Zabıta Olmak İsteyen Vatandaşlar! Kadın – Erkek Zabıta Alım Şartları Açıklandı!

Zabıta Olmak İsteyen Vatandaşlar! Kadın – Erkek Zabıta Alım Şartları Açıklandı!, iş başvuruları bölümünde Zabıta Olmak İsteyen Vatandaşlar! Kadın – Erkek Zabıta Alım Şartları Açıklandı! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Zabıta Olmak İsteyen Vatandaşlar! Kadın – Erkek Zabıta Alım Şartları Açıklandı! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Zabıta Olmak İsteyen Vatandaşlar! Kadın – Erkek Zabıta Alım Şartları Açıklandı!

İstanbul ili Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. Yapılan açıklamaya göre Beylikdüzü belediyesi kadın erkek toplam 10 zabıta memuru alımı yapacak. Adaylar, uygulamalı ve yazılı sınava katılabilmek için, 11.10.2021 tarihinden 15.10.2021 tarihine kadar başvurularını yapabilir. Şartlara uyan adayların kabul edileceği sınavın başvuru genel ve özel şartları…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için
başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci
fıkrasının (A) bendinde gösterilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
a. Türk vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

 BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son kez mezun olunan okul itibariyle
öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş
olmak ve alakalı puan türünden yukarıda tabloda gösterilen asgari puanı almış olmak,
b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak,
c. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen şartların bunun yanında
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde bulunan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (±) 10 kg.’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
e. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik bölümünde gösterilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu