Başvurular

Zabıta Olmak İsteyenler! Son Başvuru Tarihi 17 Eylül!

Zabıta Olmak İsteyenler! Son Başvuru Tarihi 17 Eylül!, iş başvuruları bölümünde Zabıta Olmak İsteyenler! Son Başvuru Tarihi 17 Eylül! ile alakalı başvuruyu siz değerli okurlarımız için bir araya getirdik.. Zabıta Olmak İsteyenler! Son Başvuru Tarihi 17 Eylül! ile alakalı tüm ayrıntılar makalemizde..

Zabıta Olmak İsteyenler! Son Başvuru Tarihi 17 Eylül!

Ankara ili Çankaya Belediyesi yeni bir iş ilanı paylaşımı yaptı. Ankara’ da ikamet eden zabıta olmak isteyen vatandaşlar için yayına giren ilana göre 80 zabıta alacak olan Çankaya Belediyesi’nde görev almak isteyenler17 Eylül 2021 tarihine kadar başvurularını Çankaya Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü hizmet binası içinde bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü biriminden kabul edecek olan zabıta memurluğu iş ilanının ayrıntı kısmı…

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında gösterilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde gösterilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl yahut daha fazla süreyle hapis cezasına veya affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
yahut kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut
askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli
bulunmamak.
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

a) İlan edilen zabıta memuru kadroları için mezun olunan okul saygınlığıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle alakalı olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak kadroların karşısındaki puan çeşitlerinden, gösterilen asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında gösterilen şartların bunun yanında
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde bulunan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak
1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu içinde (±) 10 kg.’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu